จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประจำปี 2559 ปีที่ 7 :
วันที่ 26 - 30 กันยายน พ.ศ.2559

ประจำปี 2559 ปีที่ 7 :
วันที่ 19 - 25 กันยายน พ.ศ.2559

ประจำปี 2559 ปีที่ 7 :
วันที่ 12 - 19 กันยายน พ.ศ. 2559

ประจำปี 2559 ปีที่ 7 :
วันที่ 1 - 11 กันยายน พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 266/2559
ปีที่ 7 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 18 - 24 เมษายน พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 265/2559
ปีที่ 7 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 264/2559
ปีที่ 7 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 4 - 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 227/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 226/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 225/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 222/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 22 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 221/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 15 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 219/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 1 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 214/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 23 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 213/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 20 - 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 212/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 13 - 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ฉบับที่ 211/2558
ปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ :
วันที่ 6 - 12 เมษายน พ.ศ. 2558