ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณะจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง การรับสมัครบุคคากรเข้าเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่น

ประชาสัมพันธ์