ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)