ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคารายการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (b-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง