ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาดเล็ก Enine Kart Dynamometer จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง