ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง