ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารพระประกอบกลปิจ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง