ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง