ประมวลภาพกิจกรรม
ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบผู้บริหารบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด
Print Email

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคุณทำงาน เข้าพบคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณสมศักดิ์ บุญรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ณ บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
     เพื่อการเจรจาการทำความร่วมมือระหว่างสององค์กร ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเข้าทำงานในบริษัทฯ อันเป็นการรองรับการเติบโตของกิจการภาคอุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการเปิดโอกาสให้นักนักศึกษาหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ เข้าทำงานในหน่วยงานที่มีมาตรฐานอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์