ประมวลภาพกิจกรรม

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ปีที่ 5 และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

  อ่านต่อ...
 • สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาในอนาคต

  อ่านต่อ...
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

  อ่านต่อ...
 • ITC-CSCC 2018 / Thailand Digital Transformation Exhibition 2018 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อ่านต่อ...
 • สัมมนาร่างหลักสูตรเตรียมวิศวฯ

  อ่านต่อ...
 • มอบเงินสนับสนุน

  อ่านต่อ...
 • ผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  อ่านต่อ...
 • การประชุมมาตรการปัองกันเหตุและการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

  อ่านต่อ...
 • โครงการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีสกัดเย็น

  อ่านต่อ...
 • ขอแสดงความยินดีรางวัล SPECIAL AWARD

  อ่านต่อ...
Page 1 of 15