นโยบายและความปลอดภัยโดยทั่วไป

เว็บไซต์ http://www.pit.ac.th ให้ความสำคัญเรื่อง "ความปลอดภัย" ของผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชม ดังนั้น เว็บไซต์นี้ (ลงท้ายด้วย *pit.ac.th หรือ pit.ac.th/*) ต้องการเพียงแค่ :
IP Address as Incoming Connections
ICMP echoing enabled
Connection to your web browser via port 80 (HTTP) and 443 (HTTP/SSL)
Acception of use mobile code such as CSS and Java Script
เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เราพยายามที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (เช่น IP Address ชื่อจริง และอื่นๆ) ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเราจะได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น หรือถูกบังคับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ดี เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูล หรือการเข้าเว็บไซต์ที่มี link อยู่บนเว็บไซต์ เพราะเว็บเหล่านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุม หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามมาได้ทาง e-mail lccinfo[at]pit.ac.th

การดูแลรักษา

เว็บไซต์ http://www.pit.ac.th ได้ถูกดูแลรักษาโดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หากผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชม มีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น3  อาคารสิทธิผล หรือติดต่อผ่านทาง e-mail lccinfo[at]pit.ac.th