ความต้องการระบบ

ความต้องการของเว็บเบราเซอร์

ทางผู้ออกแบบเว็บไซต์ ได้คำนึงถึงมาตรฐานการเขียนเว็บไซต์ W3C เป็นมาตราฐานการเขียนเว็บไซต์ให้รองรับกับทุกๆเบราเซอร์นั้น โดย http://www.pit.ac.th ใช้ Document type XHTML 1.0 Transitional และเข้ารหัส Encoding เป็น tis-620

เบราเซอร์ขั้นต่ำที่ผ่านการทดสอบ

สำหรับทุกๆ Operating Systems
Mozilla Firefox 2+
สำหรับ Microsoft Windows
Internet Explorer Browser 7+
Mozilla Firefox 2+
Google Chrome Beta+