Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์Download ใบสมัครผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นสถาบันฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562Download