Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิDownload

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2)Download

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำDownload ใบสมัครเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำDownload ใบเสนอรายชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำDownload

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งDownload

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload