Menu Close

Category: ข่าวสารวิจัย

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ " TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY"

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ ” TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) โดยอ่านต่อ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯDownload แนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯDownload

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564

สกสว. ประกาศเลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564จากวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มาเป็นวันที่ 21 สิงหาคม –อ่านต่อ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2561

ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น_2561Download รายชื่อนักวิจัยที่ได้การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น_2561Download