Menu Close
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ PIT - Microsoft Teams
ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ PIT – Microsoft Teams
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563

รอบรั้วปทุมวัน