Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ PIT - Microsoft Teams
ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ PIT – Microsoft Teams
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสิบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสิบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2/2563

รอบรั้วปทุมวัน