Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider
FRONT FRONT
FRONT
FRONT

ข่าวสารปทุมวัน

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

รอบรั้วปทุมวัน