Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2)
กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รอบรั้วปทุมวัน