Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 3/2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 3/2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 1/2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 1/2564

รอบรั้วปทุมวัน