Menu Close

Category: จิตอาสาปทุมวัน

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

     วันที่ 12-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนอ่านต่อ

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ "คน . . . เก็บน้ำให้แผ่นดิน"

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ “คน . . . เก็บน้ำให้แผ่นดิน”

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ “คน . . . เก็บน้ำให้แผ่นดิน” สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 30อ่านต่อ

โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย

โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำบุคลากรและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปทุมวันสืบสานวิถีไทย” ซึ่งปีนี้ได้เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับควายไทยอ่านต่อ

ผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถวายชุดฝึกปฎิบัติการระบบสมองกลฝังตัว

ผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถวายชุดฝึกปฎิบัติการระบบสมองกลฝังตัว

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อ่านต่อ