Menu Close

Category: รางวัล

การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) ประจำปี 2019

การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) ประจำปี 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ สถาบันไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA)อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เข้ารับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เข้ารับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติอ่านต่อ

นักศึกษา สทป. คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขัน KOMA ลูกข่างญี่ปุ่น

นักศึกษา สทป. คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขัน KOMA ลูกข่างญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ส่งตัวแทนนักศึกษา ทีม STORM GEAR จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมอ่านต่อ

สทป.คว้ารางวัลเป็นแบบอย่างโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ประจำปี 2561

สทป.คว้ารางวัลเป็นแบบอย่างโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ประจำปี 2561

  เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯอ่านต่อ

นักศึกษา สทป. สร้างชื่อ คว้ารางวัล SPECIAL AWARD ในการแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น

นักศึกษา สทป. สร้างชื่อ คว้ารางวัล SPECIAL AWARD ในการแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดี กับทีม “RED HORSE” นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัล SPECIAL AWARD และเข้ารอบ 8อ่านต่อ