Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

อธิการบดี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาฯ และวันรำเพย 9 กันยายน 2562

อธิการบดี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาฯ และวันรำเพย 9 กันยายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยดร.เทียบอ่านต่อ

อธิการบดี เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต

อธิการบดี เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต

     เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยอาจารย์วีนัสอ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 08.45น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่านต่อ