Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณะกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา ณอ่านต่อ

วิศวะเคมี ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้สถาบันฯ

วิศวะเคมี ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้สถาบันฯ

วันนี้ (16 มิถนายน 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบแอลกอฮอล์เจลอ่านต่อ

อบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 14อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับมอบเครื่อง Automatic Transmission BT50-Pro U6051909B จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับมอบเครื่อง Automatic Transmission BT50-Pro U6051909B จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการอ่านต่อ