Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริศร มิตรานนท์ ประธานสภาคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อสุชน ศาตะโยธิน รองประธานสภาคณาจารย์ ฯอ่านต่อ

ตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสา ฯ

ตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสา ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับมอบทุนทรัพย์ จากตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้านในวันที่ 1 สิงหาคมอ่านต่อ

โครงการศาสตร์พระราชา  หนึ่งคน หนึ่งต้น บนแผ่นดินพ่อ

โครงการศาสตร์พระราชา หนึ่งคน หนึ่งต้น บนแผ่นดินพ่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารอ่านต่อ

สทป.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทป.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ