Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการแบบอย่างปี 2562 โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการแบบอย่างปี 2562 โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน”

     เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          วันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลอ่านต่อ

โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS)

โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS)

เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATIONอ่านต่อ

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ