Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สทป. และ อาชีวกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

สทป. และ อาชีวกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

สทป. ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี

สทป. ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ดร.แสนศักดิ์อ่านต่อ

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ่านต่อ

สทป.ถวายพระพรชัยมงคล "สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง" แม่ของแผ่นดิน

สทป.ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7อ่านต่อ