Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          วันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลอ่านต่อ

โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS)

โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS)

เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ TRANSLATION, EDUCATIONอ่านต่อ

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลา สำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

พิธีวางพวงมาลา สำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

         เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้แทนจากราชสกุลสวัสดิวัตน์อ่านต่อ