Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สทป. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

สทป. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

สทป. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านต่อ

ชัช เตาปูน นำทีมมอบยาสมุนไพรต้านไวรัสให้ปทุมวัน

ชัช เตาปูน นำทีมมอบยาสมุนไพรต้านไวรัสให้ปทุมวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุม วัน โดยรศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และอาจารย์สืบบพงษ์อ่านต่อ

U2T ปทุมวัน จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อป่า "รักษ์ป่าสร้างฝายชะลอน้ำ"

U2T ปทุมวัน จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อป่า “รักษ์ป่าสร้างฝายชะลอน้ำ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.)อ่านต่อ

สทป.รณรงค์ให้ชาวปทุมวันรับวัคซีนต้านโควิด

สทป.รณรงค์ให้ชาวปทุมวันรับวัคซีนต้านโควิด

  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไข้หวัดโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นวงกว้างในช่วงปีที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันคอยช่วยเหลือสังคม โดยมีการตั้งหน่วยซ่อมบำรุงออกแบบและผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรับซ่อมบำรุงเครื่องช่วยหายใจแบบใช้แรงดันอ่านต่อ