Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

“พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจพื้นที่การก่อสร้างศูนย์การเรียนกาญจนบุรี”

“พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจพื้นที่การก่อสร้างศูนย์การเรียนกาญจนบุรี”

           เมื่อวันศุกร์ ที่ 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีอ่านต่อ

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

     วันที่ 12-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนอ่านต่อ

ปทุมวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ปทุมวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  รองศาสตราจารย์อ่านต่อ

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

อธิการบดีเข้าพบประธานสหภาพแรงงานฯ กฟภ. และรองผู้ว่าการ กฟภ.

อธิการบดีเข้าพบประธานสหภาพแรงงานฯ กฟภ. และรองผู้ว่าการ กฟภ.

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยอาจารย์สืบพงษ์อ่านต่อ