Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สวบ.จัดUpskill-Reskillคณาจารย์การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สวบ.จัดUpskill-Reskillคณาจารย์การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดในโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาจารย์ ทางวิชาการ Upskill-Reskillอ่านต่อ

วท.สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

วท.สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัชอ่านต่อ

สทป. รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จาก ทบ. พร้อมร่วมหารือแนวทางดำเนินการสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

สทป. รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จาก ทบ. พร้อมร่วมหารือแนวทางดำเนินการสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณอ่านต่อ

สทป. สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ 2567

สทป. สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรม มุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ ประจำปีอ่านต่อ

สทป. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2567 ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สทป. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2567 ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

​เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ