Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

ทีมนักศึกษา สทป. คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 2023

ทีมนักศึกษา สทป. คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษา ทีม GOLDGEAR และทีมTHE FIRSTอ่านต่อ

LV Automation มอบทุนสนับสนุนทีมศึกษาแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge 2023

LV Automation มอบทุนสนับสนุนทีมศึกษาแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักศึกษาแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงอ่านต่อ

สวบ.เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือ สทป.ศูนย์นครราชสีมา กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

สวบ.เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือ สทป.ศูนย์นครราชสีมา กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอ่านต่อ

โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC

โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC

เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนวอ่านต่อ

การประชุม ห้องเรียนอาชีพภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ครั้งที่ 1/2565

การประชุม ห้องเรียนอาชีพภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30น.รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ นายอดิศักดิ์อ่านต่อ