Menu Close

Category: PITforSDGs

วท.สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

วท.สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัชอ่านต่อ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดอว. เป็นประธานเปิดงานปทุมวันโมเดล “มีงานทำ มีรายได้ มีวุฒิ มีอนาคต”

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดอว. เป็นประธานเปิดงานปทุมวันโมเดล “มีงานทำ มีรายได้ มีวุฒิ มีอนาคต”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอ่านต่อ

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ