Menu Close

Category: PITforSDGs

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการสัญจร ณ โรงเรียนวัดปริยัติธรรมอ่านต่อ