Menu Close

Category: ความร่วมมือ

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

ปทุมวันการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากชิโนเซกิ ญี่ปุ่น

ปทุมวันการต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากชิโนเซกิ ญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับอ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณอ่านต่อ

อธิการบดี ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss Tian Shiqi

อธิการบดี ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss Tian Shiqi

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญาศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่านต่อ

สทป.ร่วมมือกับ บริษัทแมชชีนเทค จำกัด เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน

สทป.ร่วมมือกับ บริษัทแมชชีนเทค จำกัด เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุญปิยะทัศน์ ชั้นอ่านต่อ