Menu Close

Category: ความร่วมมือ

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปทุมวัน MOU กับพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ

วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน

วิศวะปทุมวัน ทำความร่วมมือกับ MARA เพื่อพัฒนาบุคลากรและฝีมือแรงงาน

          เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

สถาบันฯ ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ภูพานฯ สกลนคร เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาการและเทคโนโลยี

สถาบันฯ ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ภูพานฯ สกลนคร เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาการและเทคโนโลยี

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 16.30น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ

ปทุมวันร่วมงานและเปิดบูธนิทรรศการ 37ปี ศูนย์ภูพานฯ สกลนคร

ปทุมวันร่วมงานและเปิดบูธนิทรรศการ 37ปี ศูนย์ภูพานฯ สกลนคร

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ