Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4
กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2565

รอบรั้วปทุมวัน