Menu Close
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
FRONT
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่องการรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการสถาบันฯ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน จากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รอบรั้วปทุมวัน