Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงเรียนพระดาบส)
ประกาศสถาบันฯ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โรงเรียนพระดาบส)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รอบรั้วปทุมวัน