Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

ตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสา ฯ

ตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสา ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับมอบทุนทรัพย์ จากตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้านในวันที่ 1 สิงหาคมอ่านต่อ

โครงการศาสตร์พระราชา  หนึ่งคน หนึ่งต้น บนแผ่นดินพ่อ

โครงการศาสตร์พระราชา หนึ่งคน หนึ่งต้น บนแผ่นดินพ่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารอ่านต่อ

สทป.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทป.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรม Easy AI and Workflow Application with MATLAB

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรม Easy AI and Workflow Application with MATLAB

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และบริษัท ASCENDAS-ASIA จำกัด จัดอบรมในหัวข้ออ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อ่านต่อ