Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สาธิตวิธีซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ BIRD เพื่อออกอากาศรายการ "ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19"

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สาธิตวิธีซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ BIRD เพื่อออกอากาศรายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19”

วันนี้ (26พ.ค.63) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับทีมข่าวจากสำนักข่าวไทย ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.อ่านต่อ

ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ภายในสถาบัน

ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ภายในสถาบัน

วันนี้ ( 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์    รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบผู้บริหารภายในสถาบันฯอ่านต่อ

พิธีเปิด หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

พิธีเปิด หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันนี้ ( 29 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูรอ่านต่อ

บริษัท ทูพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนฯ

บริษัท ทูพีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนฯ

          วันที่ 10 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคอ่านต่อ