Menu Close

สทป. มอบทุนสนับสนุนทีมหุ่นยนต์นักศึกษาร่วมแข่งขัน ABU ROBOCON 2021

สทป. มอบทุนสนับสนุนทีมหุ่นยนต์นักศึกษาร่วมแข่งขัน ABU ROBOCON 2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้สถาบันฯ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 ประกอบด้วยทีม Mechatronics 1 ทีม PIT-BOT และทีม GOLD GEAR ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ABU ROBOCON 2021 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผ่านรูปแบบออนไลน์
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสถาบันฯ ในการมอบทุนสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน ABU ROBOCON 2021 รอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเดือนธันวาคมศกนี้

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์