Menu Close

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกิจกรรม โดยแห่เทียนพรรษา เครื่องอรรถบริขาร ข้าวสารอาหารแห้ง เดินแห่รอบพระอุโบสถวัดชัยมงคล ก่อนจะนำถวายแด่พระสงฆ์ในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างจิตสำนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน