Menu Close

สทป. พานักศึกษาญี่ปุ่น ชมวัง

สทป. พานักศึกษาญี่ปุ่น ชมวัง

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , นางสาวณัฎฐาวีรยา  โพธิ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวสาวิตรี สามปลื้ม นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี การดำรงชีวิตการค้าขาย ของประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมพาเข้าทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

เนื้อหา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร