Menu Close

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CKAMPIONSHIP 2024

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CKAMPIONSHIP 2024

เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันรายการ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 “ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CKAMPIONSHIP 2024” ในหัวข้อ วิถีข้าว วิถีไทย สู่วิถีสากล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนยืการค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โดยทีม MECHATRONICS 1 ตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับโล่รางวัลความมคิดสร้างสรรค์ พร้อมเงินจำนวน 10,000บาท และผ่านเข้ารอบ 8 ทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CKAMPIONSHIP 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกีรยรติ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี เสือทับทิม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน
  • นายภานุรุจ ยะเรือน
  • นายมนต์ชัย สัจจมาภรณ์