Menu Close

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nagaoka Univ. of Tech.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nagaoka Univ. of Tech.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี พร้อมผู้แทนคณาจารย์ให้การต้อนรับนักศึกษาจำนวน 4 คน จากมหาวิทยาลัยนางาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาศึกษาวัฒนธรรมไทยและวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน พ.ศ.2560

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน