Menu Close

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2562

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2562

          วันพุธ ที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2562  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมใจจัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป เนื่องในโอกาส 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมใจเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บุคลากรและนักศึกษาสวดมนต์ กล่าวคำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9  พร้อมใส่บาตรบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นร่วมบันทึกภาพหมู่เพื่อประทับเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่มิลืมเลือน

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน