Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำวันการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

กำหนดการ สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำวันการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

กำหนดการ สอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำวันการศึกษา 2564 แบบออนไลน์Download

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์) แบบออนไลน์

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์) แบบออนไลน์

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์) แบบออนไลน์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2564

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 1/2564Download ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1Download