Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และ ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน จัดงานวันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ "อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7" จำนวนเงิน 120,000 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7” จำนวนเงิน 120,000 บาท

จิตวิญญาณความเป็นครู ของท่าน “รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล” อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประธานมูลนิธิ ดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล และคุณปรารถนาอ่านต่อ

สทป. มอบห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการแพทย์ต้านภัย COVID-19

สทป. มอบห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการแพทย์ต้านภัย COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบชุดต้นแบบ ห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Theอ่านต่อ

เขตปทุมวันและสาธารณสุข แนะนำด้านการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อภายใน สทป.

เขตปทุมวันและสาธารณสุข แนะนำด้านการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อภายใน สทป.

  เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 สำนักงานเขตปทุมวัน นำโดย คุณ ไพโรจน์ หล่ำสีลีอ่านต่อ

สทป. ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม

สทป. ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรม

วันนี้ (9 เมษายน 2564) รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานงานเชื่อมอุตสาหกรรมอ่านต่อ