Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรม Easy AI and Workflow Application with MATLAB

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรม Easy AI and Workflow Application with MATLAB

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และบริษัท ASCENDAS-ASIA จำกัด จัดอบรมในหัวข้ออ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อ่านต่อ

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณะกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา ณอ่านต่อ

วิศวะเคมี ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้สถาบันฯ

วิศวะเคมี ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้สถาบันฯ

วันนี้ (16 มิถนายน 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบแอลกอฮอล์เจลอ่านต่อ