Menu Close

Tag: #รอบรั้วปทุมวัน #สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน #สทป #pathumwan #pit

พิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

พิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับมูลนิธิอำนวยศิลป์ ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ให้กับนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่นักศึกษาที่เป็นกำลังของชาติและให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทอ่านต่อ

สทป. ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สทป. ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอ่านต่อ

สทป. จัดอบรมส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานฯและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยฯ

สทป. จัดอบรมส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานฯและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีอ่านต่อ