Menu Close

Tag: #pit

ประมวลภาพ พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2565 (12 ธันวาคม 2566)

ประมวลภาพ พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2565 (12 ธันวาคม 2566)

ประมวลภาพ พิธีมอบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2565 (12 ธันวาคม 2566) บัณฑิต และนักศึกษา สามารถขอดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสาขาวิชาต่างๆอ่านต่อ

เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

สทป. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

สทป. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

  ​เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ