Menu Close

Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลังDownload

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจDownload

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องชมรมยานยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องชมรมยานยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง ห้องชมรมยานยนต์Download