Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี (โควตาพิเศษ รอบ2) ปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน (ตำแหน่งวิชาการ) 1/2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 (รับจำนวน 4 อัตรา)