Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

อธิการบดีทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

อธิการบดีทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูรอ่านต่อ

โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ประจำปี 2563

โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ประจำปี 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ประจำปี 2563อ่านต่อ

บริการวิชาการแก่สังคม : อบรมเทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริการวิชาการแก่สังคม : อบรมเทคนิคการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการอ่านต่อ

ผบก.น.6 เข้าพบอธิการบดี หารือโครงการจิตอาสา

ผบก.น.6 เข้าพบอธิการบดี หารือโครงการจิตอาสา

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 รองศาสตาจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับอ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์อ่านต่อ