Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สทป. จัดอบรมเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในสายสนับสนุนวิชาการ

สทป. จัดอบรมเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์อ่านต่อ

สทป. ร่วมมือกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด เพื่อยกระดับการเรียนการสอนหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สทป. ร่วมมือกับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด เพื่อยกระดับการเรียนการสอนหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน

วันที่ 5 เมษายน 2564 รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

ศิษย์เก่า ชก.46และบริษัท เอส-คอนฯ ในการมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สถาบันฯ

ศิษย์เก่า ชก.46และบริษัท เอส-คอนฯ ในการมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สถาบันฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และรศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ รองอธิการบดี อ่านต่อ