Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

อบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 14อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับมอบเครื่อง Automatic Transmission BT50-Pro U6051909B จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับมอบเครื่อง Automatic Transmission BT50-Pro U6051909B จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการอ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สาธิตวิธีซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ BIRD เพื่อออกอากาศรายการ "ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19"

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สาธิตวิธีซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ BIRD เพื่อออกอากาศรายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัย COVID-19”

วันนี้ (26พ.ค.63) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับทีมข่าวจากสำนักข่าวไทย ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.อ่านต่อ