Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 2023

การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 2023 ครั้งที่อ่านต่อ

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 รับจำนวน 3 อัตรา นายปิยะพงษ์ คำเทวีอ่านต่อ

สทป. เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

สทป. เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

  เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนวิชาการ และกิจการสภาอ่านต่อ

กำหนดการ|รายชื่อผู้อบรมAUTO CAD 2024

กำหนดการ|รายชื่อผู้อบรมAUTO CAD 2024

8.30-9.00 ลงทะเบียน ณ ห้อง331 ชั้น3 อาคารกรมพระสวัสดิ์ 9.00 กล่าวต้อนรับ/เปิดการอบรม ผู้ดำเนินรายการ :ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันฯ

ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ครั้งที่ 3/2566