Menu Close

Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจ จำนวน 1 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารพระประกอบกลกิจDownload

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องชมรมยานยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องชมรมยานยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง ห้องชมรมยานยนต์Download

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์แขนกลอุตสาหกรรมและชุดครุภัณฑ์ลำเลียงอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์แขนกลอุตสาหกรรมและชุดครุภัณฑ์ลำเลียงอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์_แขนกลอุตสาหกรรมและชุดครุภัณฑ์ลำเลียงอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ