Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สถาบันฯ มอบเงินบริจาคเป็นทุนกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

สถาบันฯ มอบเงินบริจาคเป็นทุนกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์อ่านต่อ

วิศวฯเคมีเร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกหน่วยงานในสถาบันฯ

วิศวฯเคมีเร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกหน่วยงานในสถาบันฯ

         วันนี้ (2 มีนาคม พ.ศ.2563) ณ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารพระประกอบกลกิจอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาอ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

           เมื่อวันที่ 19-20กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์อ่านต่อ