Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

อธิการบดีเข้าพบประธานสหภาพแรงงานฯ กฟภ. และรองผู้ว่าการ กฟภ.

อธิการบดีเข้าพบประธานสหภาพแรงงานฯ กฟภ. และรองผู้ว่าการ กฟภ.

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยอาจารย์สืบพงษ์อ่านต่อ

รศ. ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ได้รับเชิญในงานเปิดอาคารแสดงผลงานศิลปะและร้านกาแฟ gallery & cafe และงาน Art Meetting

รศ. ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ได้รับเชิญในงานเปิดอาคารแสดงผลงานศิลปะและร้านกาแฟ gallery & cafe และงาน Art Meetting

     วันที่ 5 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเชิญในงานเปิดอาคารแสดงผลงานศิลปะและร้านกาแฟอ่านต่อ

สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

     เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยรองศาสตราจารย์อ่านต่อ

ปทุมวัน เยือน “ซแรย์อทิตยา” ณ สุรินทร์

ปทุมวัน เยือน “ซแรย์อทิตยา” ณ สุรินทร์

        เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีอ่านต่อ