Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

วิศวฯเคมีเร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกหน่วยงานในสถาบันฯ

วิศวฯเคมีเร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกหน่วยงานในสถาบันฯ

         วันนี้ (2 มีนาคม พ.ศ.2563) ณ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม ชั้น 6 อาคารพระประกอบกลกิจอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาอ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

           เมื่อวันที่ 19-20กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการแบบอย่างปี 2562 โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลระดับดีเด่นโครงการแบบอย่างปี 2562 โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน”

     เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อ่านต่อ

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          วันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลอ่านต่อ