Menu Close

Tag: #pit

สทป. พานักศึกษาญี่ปุ่น ชมวัง

สทป. พานักศึกษาญี่ปุ่น ชมวัง

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอ่านต่อ

การเสวนา"ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ"

การเสวนา”ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน โดยคณะทำงานอนุสรณ์ 90 ปี ช่างกลปทุมวันอ่านต่อ

การศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมจังหวัดชลบุรี

การศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์อ่านต่อ

ซันชิโร่ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสถาบันฯ

ซันชิโร่ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสถาบันฯ

เมื่อวันพฤหุสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีอ่านต่อ