Menu Close

Category: รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 3/2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 3/2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภืวิชาการครั้งที่ 3/2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 5/2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 5/2562

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการDownload ประกาศสถาบันฯ หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2562Download ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกพนักงานวิชาการDownload

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 จำนวน 5 อัตรา

ประกาศสถาบันฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการครั้งที่ 4-2562Download ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2562Download ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกพนักงานวิชาการDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ คร้้งที่ 3/2562

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ คร้้งที่ 3/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันฯครั้งที่-3-2562Download