Menu Close

Tag: #ปทุมวัน

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ ส.-อา.) รับตรงเพื่อศิษย์เก่า #2 1/2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประเภทรับตรงเพื่อศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน รุ่นที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านต่อ

นักศึกษาปทุมวันรับรางวัล STAR STEMS “STAR STEMS TALENT AWARD (Final) & SAMRT TRAINER

นักศึกษาปทุมวันรับรางวัล STAR STEMS “STAR STEMS TALENT AWARD (Final) & SAMRT TRAINER

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ) อาจารย์กวินทร์ จิวสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, นางพร้อมพิศอ่านต่อ

สทป.ลงนามความร่วมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 10 แห่งเร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกรรายใหม่และรายย่อยอย่างยั่งยืน

สทป.ลงนามความร่วมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 10 แห่งเร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกรรายใหม่และรายย่อยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาตราจารย์อ่านต่อ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ