Menu Close

Tag: สทป

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารองนายกฯ เข้าเยี่ยมสถาบันฯ

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารองนายกฯ เข้าเยี่ยมสถาบันฯ

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.เสถียรอ่านต่อ

สทป.มอบอุปกรณ์สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ

สทป.มอบอุปกรณ์สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ให้กับนายวิธวรรธน์ นันทะเสนอ่านต่อ

แจ้งมติ (โดยย่อ) การประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 7 ระเบียบวาระที่ 3.5

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางแบบ STEM อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนส่วนกลางแบบ STEM อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ชั้น 3 จำนวน 1 งานอ่านต่อ