Menu Close

Tag: #สทป

เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อ่านต่อ

สทป. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

สทป. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

  ​เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการสัญจร ณ โรงเรียนวัดปริยัติธรรมอ่านต่อ