Menu Close

Tag: #pit

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี (ภาคพิเศษ ส.-อา.) รับตรงเพื่อศิษย์เก่า #2 1/2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประเภทรับตรงเพื่อศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน รุ่นที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านต่อ

สทป. หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สทป. หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์อ่านต่อ

สทป. จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

สทป. จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาอ่านต่อ