Menu Close

พ.ศ.2543 ร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ” ญี่ปุ่น

พ.ศ.2543 ร่วมมือกับ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ" ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 โดย นายสงวน บุญปิยทัศน์ อธิการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ นายฮัทโทริ มาซารุ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

สองสถาบันตกลงส่งเสริมกิจกรรมดังนี้

  1. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรเพื่อทำวิจัย
  2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
  3. การร่วมมือทำการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. การร่วมประชุมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
  5. การแลกเปลี่ยนผลการวิจัยทางด้านวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูลทางด้านวิชาการและการศึกษาอื่นๆ
  6. ความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษาด้านอื่นๆและ
  7. แลกเปลี่ยนงานที่ได้รับความเห็นชอบของทั้งสองสถาบันการดำเนินการความร่วมมือของโครงการ

ความร่วมมือวิชาการในครั้งนี้ ส่งผลให้คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมากมาย

พ.ศ.2543 ร่วมมือกับ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ" ญี่ปุ่น
พ.ศ.2543 ร่วมมือกับ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ" ญี่ปุ่น