Menu Close

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์แบบฮิวมานอยด์ จำนวน 5 ตัว

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์แบบฮิวมานอยด์ จำนวน 5 ตัว