Menu Close

นักศึกษาวิศวะ ศึกษาดูงานเขื่อนสิรินธร และอุบล ไบโอ เอทานอล จังหวัดอุบลราชธานี

นักศึกษาวิศวะ ศึกษาดูงานเขื่อนสิรินธร และอุบล ไบโอ เอทานอล จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ เขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของเขื่อนฯ บรรยายให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะให้งานพลังงานแสงอาทิตย์จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-floating Solar Hybrid) หรือ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์
จากนั้นคณะนักศึกษาได้เดินทางไปยังบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังการบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรม และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีนายวัศกร กากแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอทานอล เป็นผู้นำเยี่ยมชมภายในบริษัทฯ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมระหว่างบริษัทกับนักศึกษาอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอบคุณภาพโซลาเซลล์จากเขื่อนสิรินธร