Menu Close

วันครบรอบ 91 ปี ปทุมวัน

วันครบรอบ 91 ปี ปทุมวัน

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรม วันครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติ ดำเนินพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวปทุมวัน ซึ่งประดิษฐานบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี และดำเนินพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาฯ

นอกจากนี้มีกิจกรรมยืนสู่เหย้า พบปะระหว่าง คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อันเป็นสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรและสถานศึกษาอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน